Als wethouder van Nijmegen heb ik met grote regelmaat een bewonersavond met bewoners en andere stakeholders.
Meestal gaan die bijeenkomsten wel redelijk maar 
soms ontstaan er ook wrevel en misverstanden. Dan is het heel moeilijk om dat weer in goede banen te leiden. De methode van onderwater communicatie die Rob Janssen toepast is dan een erg handig instrument. Het werkt erg de-escalerend en biedt ruimte voor constructief overleg. Niet alleen geschikt achteraf, als het al mis is gegaan, maar zeker ook om problemen te voorkomen. Ik kan het andere gemeenten van harte aanbevelen.

Wethouder Jan van der Meer

Constructief

Natuurlijk wilt u graag dat bewonersavonden constructief verlopen. Helaas gebeurt dat niet altijd. De Onderwater Methode kan een ondersteuning zijn om die meetings prettiger te laten verlopen

Bewonersavond met de methode van onderwatercommunicatie

Onbewust zenden we signalen uit die invloed hebben op de sfeer. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat de wethouder of verantwoordelijke ambtenaar de avond begint met een korte presentatie. Dat lijkt vanzelfsprekend. Onbewust ervaart het gehoor dan echter dat zij op de tweede plaats komen. Dit is slechts een voorbeeld. U kunt zich voorstellen dat onderdelen, zoals de gekozen locatie, de woordkeus in de uitnodiging, de opstelling van de zaal, allemaal invloed hebben op de boodschap.
De Onderwater Methode is er op gericht om die onbewuste boodschappen positief te laten zijn.

Gespreksleider

Uiteraard speelt de gespreksleider van een bewonersavond een rol in dit geheel. Dat hoeft lang niet altijd iemand extern te zijn. Indien een ambtenaar of politicus die rol kan vervullen is dat vaak een uitstekende keuze. Echter in gevallen waarbij de verwachting is dat er weerstand tegen bepaalde plannen is, is het zeker aan te raden om een neutrale gespreksleider in te schakelen.

Hoe werkt deze methode?

Als organisator van een bewonersavond krijgt u de mogelijkheid om in een gesprek het verloop van de avond door te nemen. Daarbij ontvangt u adviezen over de diverse details die een rol kunnen spelen. In een eenvoudige template staan een aantal stappen nog eens helder vermeld.
Vanzelfsprekend is dit niet een 100% garantie, maar de kans op een constructieve avond wordt wel aanzienlijk vergroot.

Meer weten?

Schrijf een mailtje naar info@spraakmaker.nl of vul het formuliertje hiernaast in. Bij een kopje koffie kunnen we vaststellen of deze methode ook voor u mogelijkheden biedt. Vrijblijvend, natuurlijk.


“Bijeenkomsten met bewoners of belangengroepen leiden is niet eenvoudig. Meningen staan vaak al vast, emoties lopen gemakkelijk hoog op en luisteren naar argumenten komt dan in het gedrang. Rob Janssen is een gespreksleider die in staat is om met humor en souplesse een sfeer te creëren waarin argumenten weer gewisseld worden. Ik heb diverse bijeenkomsten onder zijn leiding meegemaakt en zonder uitzondering wist hij te zorgen voor een constructieve sfeer waarin luisteren naar elkaar centraal stond”

Wethouder Henk Beerten