Aanbevolen door Job Cohen en Alexander Rinnooy Kan

 

bestel dit boek

 

Dit aanstekelijk geschreven boekje geeft de zoektocht weer van twee goed ingevoerde schrijvers die zich, zoals velen, zorgen maken over de relatie tussen (gemeentelijke) overheid, politiek en burgers. Dat is geen nieuw probleem, maar het heeft de afgelopen tijd hernieuwde aandacht gekregen. Terecht, want bij velen leeft het idee dat die relatie nieuwe energie en nieuwe vormen nodig heeft, en dat het urgent is om daar energie in te steken.

De afgelopen jaren zijn er tal van pogingen ondernomen om die relatie te verbeteren. Pogingen vanuit de politiek, maar even zeer pogingen die door burgers zelf zijn ge├źntameerd. Want burgers laten zich steeds minder zeggen, en burgers zijn op hun beurt graag bereid om energie te stoppen in eigen omgeving. Sommige pogingen zijn succesvol, van andere moet dat nog maar blijken. Dit boekje geeft in ieder geval een mooi overzicht van de activiteiten die her en der in den lande ondernomen worden.

Job Cohen

Waarom communiceren gemeenten niet met/luisteren gemeenten niet naar de burgers?
Dat is een goede vraag. Want als het boek van Rob Janssen en Paul Blom iets aantoont is dat zij daar veel baat bij zouden kunnen ondervinden. De (schaarse) successen van de directe democratie in Nederland (en de voorbeelden van elders uit Europa) tonen aan dat een goed luisterende en goed communicerende overheid heel veel positieve energie kunnen losmaken bij burgers en bedrijven, en heel veel irritatie kunnen voorkomen. Rechtstreeks betrokkenen en direct belanghebbenden zijn vaak ter zake kundig en oprecht gemotiveerd hun kennis beschikbaar te stellen om positieve veranderingen mogelijk te maken.

Alexander Rinnooy Kan