Hé, jij ook weer hier!

Bij een branchebijeenkomst is er altijd iets bijzonders aan de hand. Vaak is het een soort reünie. Men ziet elkaar weer, wisselt ervaringen en verhalen uit.
Die kennis is erg belangrijk. Men wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de branche. De dagvoorzitter dient zich dan ook bewust te zijn van die functie.

Hoe ziet de toekomst er uit?

En natuurlijk zijn het niet alleen de persoonlijke ervaringen die gedeeld worden. Ook de laatste ontwikkelingen moeten gedeeld worden. Wat speelt er allemaal in de branche, welke nieuwe technologie gaat een invloed hebben in de toekomst? Voor veel organisatoren is dit een reden om veel sprekers die terzake kundig zijn uit te nodigen om een lezing te verzorgen. Op zich een goede gedachte, maar in de praktijk stuit dat vaak op twee nadelen:
1. Experts weten wel veel van hun vakgebied, maar dat betekent lang niet altijd dat ze goede sprekers zijn.
2. Teveel sprekers achter elkaar haalt meestal de kracht uit de bijeenkomst. Een of maximaal twee sprekers is voldoende.

Branchebijeenkomst: een traditie

Juist door de snelle veranderingen lijkt de behoefte aan tradities ook groter te worden. Collega’s kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten tijdens de terugkerende branchebijeenkomst
Die sfeer kan erg constructief zijn als de dagvoorzitter die feilloos aanvoelt en er op inspeelt.