Kruistocht tegen slechte presentaties

geplaatst in: Presenteren | 0

Tja, ik realiseer me dat de titel een negatieve insteek is.
Mijn drijfveer om presentatietrainingen te geven is dan ook uit frustratie ontstaan.
Net als jij zie ik veel, heel veel middelmatige tot slechte presentaties.
Sprekers die teksten op sheets zetten, die vervolgens oplezen, met de rug naar het publiek staan, geen contact met de zaal maken en liever geen vragen krijgen.
Ik maak me niet zozeer boos op die sprekers. Eerder voel ik empathie.
Zij weten vaak immers niet beter.
Terwijl het zo eenvoudig is om op een andere manier met een presentatie om te gaan.
En daardoor ook een veel beter resultaat te boeken!

Wat zijn de oorzaken?
Eén van de oorzaken is het gebrek aan goede opleiding. Dat begint al op de lagere school. De spreekbeurt moet in veel gevallen nog steeds voldoen aan het format dat de meester of juf bepaald heeft. De meeste kinderen lezen hun spreekbeurt braaf voor en krijgen dan een ‘voldoende’. Eén ding weten ze vanaf dat moment zeker: het is niet de bedoeling dat het leuk is om een spreekbeurt te houden. Zolang je voldoet aan de eisen die er aan gesteld worden is het voldoende. Opmerkelijk hoeveel zakelijke presentaties nog altijd volgens dat stramien verlopen. De ene Powerpoint na de andere wordt in elkaar gezet, waarbij de spreker meestal dezelfde gedachte heeft: “voldoet dit aan de norm, aan de eis die gesteld wordt?” En daarmee is de lezing bij voorbaat al gedoemd om te verdwijnen in de categorie “snel vergeten”.

Wat kan ík daar aan doen?
Mijn persoonlijke inzet is het verzorgen van trainingen waarin deelnemers leren hoe ze vanuit hun hart boeiend en overtuigend kunnen spreken. Eigenlijk is het niet zozeer ‘leren’ als wel ‘helpen herinneren’. Want we zijn allemaal als spreker geboren, dat is mijn rotsvaste overtuiging. En gelukkig ken ik erg veel presentatietrainers die met hetzelfde doel voor ogen hun werk doen. Misschien hoort jij ook bij die groep.
Dan herken je het gevoel dat ik wel eens heb, namelijk dat ik water naar de zee aan het dragen ben.
Zolang het publiek deze manier van presenteren accepteert zal er nooit iets veranderen.

Anti-rookcampagne
Bij het schrijven van dit artikel moet ik aan het rookbeleid in Nederland denken. Laatst zag ik een film uit de 70-er jaren, waarin een man bij de dokter kwam. Zowel hij als de dokter rookten! Dat kun je je nou toch niet meer voorstellen? Het is niet alleen een verbod, het is ook maatschappelijk geaccepteerd dat zoiets niet meer kan.
Waarom zouden we hetzelfde niet met presentaties kunnen realiseren? Dat iedereen die een saaie powerpoint vol met bulletpoints gebruikt door de zaal wordt uitgelachen of weggehoond? Science fiction? Mogelijk. Toch kan ik me herinneren dat bij de start van het verbieden van het roken dezelfde reacties kwamen. Toch heeft de mindshift plaatsgevonden en denken we daar met z’n allen anders over.

Actie!
Bij deze mijn oproep om tot actie over te gaan. Wat zou er gebeuren als jij en ik in een zaal zouden weglopen bij een slechte presentatie? Of een opmerking hierover maken?
Een zelfde reactie als je zou geven als de spreker een sigaar zou opsteken?
Wij als publiek laten ons veel te veel respectloos behandelen door sprekers die nietszeggende presentaties verzorgen. Wij hebben tijd vrijgemaakt om te luisteren en hadden die tijd veel beter kunnen besteden.

Laat dat merken!
Misschien is de spreker midden in zijn verhaal onderbreken erg heftig. Ga dan in ieder geval achteraf naar hem of haar toe. Bespreek het met anderen in de zaal. Ga klagen bij de organisatie. Maar DOE IETS!

Gevolgen
Het belangrijkste gevolg zal in mijn ogen zijn, dat presentaties weer worden waar ze voor bedoeld zijn. Interessante sessies waar je iets van leert en/of door geïnspireerd raakt.
Niet meer die vanzelfsprekende opstelling met katheder, beamer en scherm waar iemand zijn riedeltje afdraait. Wellicht zal het aantal brieven en mailtjes toenemen ter vervanging van veel presentaties. Prima toch? Dan kunnen wij als doelgroep er voor kiezen of en wanneer we dat lezen. Een stuk beter dan als lamme schapen in een zaal stiekem zitten te sms-en of mail te checken.

Doe je mee?
Ik hoor/lees graag je reactie op deze oproep.
Iedereen kan vanuit zijn eigen situatie een bijdrage leveren, de vraag is alleen of er voldoende mensen zijn om een verandering teweeg te brengen. Een mogelijkheid is om je aan te melden bij de –open- LinkedIn groep “Nederland Bulletpointproof!”
Ik start dit idee met een Afrikaans gezegde dat ik van Joris van der Waart hoorde:
“als je denkt dat je te klein bent om het verschil te maken, heb je nog nooit een nacht met een mug in een tent doorgebracht”

Rob Janssen
info@spraakmaker.nl